Stawianie billboardu na pozwolenie, czy zgłoszenie?

Dobrą metodą inwestycji jest umieszczenie reklam na nieużytkach. Wiele osób zastanawia się jednak, czy trzeba mieć na bilbord reklamowy pozwolenie, czy wystarczy zgłoszenie. Zasady umieszczania reklam przy drogach są ściśle regulowane przez przepisy prawa budowlanego i drogowego. Jeśli nie masz na co dzień do czynienia z tematami prawnymi, zasady mogą wydawać się niejasne. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakich formalności będzie wymagało umieszczenie bilbordu na prywatnej działce.

Bilbord w świetle prawa budowlanego

Reklama zewnętrzna może być postrzegana jako mała architektura lub budowla. Jaka jest różnica? Mała architektura to niewielki obiekt budowlany, który jest stawiany w celu zagospodarowania terenu. Z kolei według przepisów prawa budowlanego, budowla to obiekt niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Niestety te definicje nie są precyzyjne i często wynikają z tego nieporozumienia.

W dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że reklama zewnętrzna jest uznawana za budowlę, jeśli wymaga stałego połączenia z podłożem (mówiąc jeszcze prościej — nie można jej z łatwością przestawić w inne miejsce).

Zgłoszenie bilbordu, a pozwolenie na budowę

Pozwolenie na billboard jest wymagane, jeśli reklama jest uznana za budowlę. Jednak sam fakt, że stelaż pod baner jest umieszczony na bloczkach i można go łatwo przestawić, nie świadczy jeszcze o tym, że jest to mała architektura. Jeśli konstrukcja wymaga stałego połączenia z podłożem (np. ze względów bezpieczeństwa), konieczne jest pozwolenie na budowę.

Możesz postawić billboard na zgłoszenie, jeśli konstrukcja jest małą architekturą. Zazwyczaj dotyczy to mniejszych banerów, które nie wymagają stałego połączenia z podłożem.

Czasem nawet jeśli bilbord nie jest budowlą, wymaga pozwolenia na budowę. Dotyczy to montowania urządzeń reklamowych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gdy reklama będzie podświetlana i umieszczona poza terenem zabudowanym.

Warunki postawienia billboardu

Kiedy już ustalisz, czy Twój billboard wymaga pozwolenia na budowę, czy tylko zezwolenia, pozostało Ci tylko podjąć decyzję, gdzie go umieścisz. Musisz wziąć pod uwagę art. 43 ustawy o drogach publicznych. Wynika z niego, że reklama przy drodze na terenie prywatnym może być zamontowana od 15 do 50 m od zewnętrznej krawędzi drogi (w zależności od rodzaju drogi).

Jak i gdzie zdobyć pozwolenie?

Stawianie billboardu na zgłoszenie nie wymaga tak wielu formalności jak stawianie billboardu na pozwolenie, jednak wciąż musisz mieć na uwadze różne kwestie prawne. Według t. 29 ust. 2 pkt 6 Prawa budowlanego instalację reklamy należy zgłosić organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Jeśli bilbord będzie się znajdował na terenie miasta, musisz zgłosić się do Wydziału Architektury i Urbanistyki (Budownictwa) w Urzędzie Miejskim. Jeżeli baner będzie stał poza terenem miasta, zgłoszenie należy złożyć w Starostwie Powiatowym.

Podsumowanie

Wiele osób decyduje się na umieszczenie billboardów na swoich gruntach przy drogach. Montaż reklamy zewnętrznej wymaga pozwolenia na budowę jeśli:

  • reklama jest budowlą (powinna być stale połączona z podłożem),
  • znajduje się na obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
  • jest to reklama podświetlana i znajduje się poza terenem zabudowanym.

We wszystkich pozostałych przypadkach wymagane jest jedynie pozwolenie Wydziału Architektury i Urbanistyki (Budownictwa) w Urzędzie Miejskim lub Starostwa Powiatowego. Należy zachować także przepisową odległość billboardu od drogi.

Jeżeli formalności związane ze stawianiem bilbordów Cię przerastają, warto powierzyć tę kwestię specjalistom. W Billboard-X doradzimy, gdzie najlepiej postawić reklamę zewnętrzną i jak to będzie wyglądało od strony prawnej.