Reklama przy drodze na terenie prywatnym

Wielkoformatowa reklama na terenie prywatnym i wszystkie procedury z nią związane tylko z pozoru wyglądają na skomplikowaną operację. W poniższym wpisie postaramy się przystępnie i klarownie przedstawić ten temat – by wiedzieli Państwo, jak postawić billboardy z naszą pomocą w najprostszy sposób.

Osoby, które interesuje reklama przy drodze na terenie prywatnym dzielą się na dwie podstawowe grupy:

  • właścicieli nieruchomości, którzy zainteresowani są lokatą kapitału i budową billboardu, który będą potem samodzielnie (lub z pomocą agencji reklamowych) wynajmować na wolnym rynku;
  • klientów końcowych, którzy szukają działek pod wynajem i własnym nakładem sił i środków chcą zbudować konstrukcję do reklamy swoich produktów i usług.

Umieszczenie reklamy na własnej posesji wymaga oczywiście terenu, jednakże w tym poradniku pomijamy etap poszukiwania działki – o tym będą mogli Państwo poczytać w naszym kolejnym wpisie.

Działka pod reklamę

W znakomitej większości przypadków reklamy wzdłuż dróg montowane są bezpośrednio na gruncie – są to więc pola orne, łąki lub nieużytki. Umieszczenie reklamy przy drodze na własnej posesji nie może stwarzać żadnych wątpliwości w kwestii bezpieczeństwa. A ono wymaga, by grunt pod reklamę był odpowiednio przygotowany – wyrównany, w miarę utwardzony (nie może to być teren bagienny, grząski, podmokły) z bezpiecznym wjazdem. Nasza wieloletnia praktyka i setki realizacji pokazują, że znakomita większość lokalizacji spełnia te kryteria.

Zatem jak postawić billboard? Pierwszą decyzją, którą należy podjąć jest wybór sposobu instalacji reklamy – konstrukcje mogą być montowane w formie trwale i nietrwale związanych z gruntem. Reklama przy drodze na terenie prywatnym posiadająca fundamenty pod linią gruntu zawsze wymagać będzie pozwolenia na budowę, natomiast reklamy bez trwałych fundamentów w znakomitej większości można będzie zainstalować w formule prac niewymagających pozwolenia na budowę.

Szczególnie polecamy drugi wariant – nietrwałe połączenie z gruntem niesie za sobą wiele zalet, a co najważniejsze, jest dokładnie tak samo bezpieczne jak wariant z fundamentami pod ziemią. Poza szybszą procedurą legalizacyjną zyskują Państwo możliwość manewrowania reklamą na działce lub nawet możliwość jej przeniesienia w zupełnie inne miejsce.

Umieszczenie reklamy na własnej posesji

Formaty tablic reklamowych

Ten etap powinien być szczególnie dobrze przemyślany i zaplanowany. Dobór wielkości reklamy ma kluczowe znaczenie na przyszłość. Rozmiar powinien być dobrany, uwzględniając przede wszystkim przeznaczenie reklamy, a także rodzaj drogi, przy której tablica reklamowa będzie eksponowana.

Wbrew powszechnej opinii, postawienie reklamy jak największej nie zawsze przynosi wymierne efekty – trzeba zawsze wczuć się w rolę odbiorcy reklamy, który nie chce być przytłoczony przekazem.

Naszym Klientom staramy się proponować dedykowane dla każdej klasy drogi formaty tablic:

Przy reklamach montowanych wzdłuż tras szybkiego ruchu należy pamiętać o tym, że musimy zachować stosowną odległość od krawędzi jezdni (opisaliśmy to szczegółowo w artykule Odległość reklamy od drogi) – stąd prezentowane powyżej szerokości 12m i większe. Uwzględnienie tego, gdy planujemy umieszczenie reklamy na własnej posesji, pozwoli zmaksymalizować korzyści płynące z takiej alokacji środków.

Wykorzystanie standardowych wielkości billboardów ma też inne zalety – gdy wybudowany billboard na działce będzie przeznaczony pod wynajem, szanse na jego wynajęcie wzrosną. Duże firmy oraz agencje reklamowe najczęściej poszukują uniwersalnych tablic, aby nie ponosić dodatkowych kosztów przerabiania i dostosowywania projektów graficznych.

Pozwolenie na budowę reklamy

Po wyborze gruntu i ustaleniu wielkości reklamy możemy przejść do najtrudniejszego etapu – legalizacji reklamy. Niestety, brak spójnych przepisów i posługiwanie się przez urzędy różnymi interpretacjami prawa budowlanego rodzi sporo trudności.

Postawienie billboardu (tudzież chęć postawienia) wymaga od Inwestora stosowania się do dwóch najważniejszych aktów prawnych: Ustawa o drogach publicznych oraz Ustawa Prawo budowlane

Pierwsza z ustaw nakłada na Inwestora omówioną już powyżej konieczność zachowania odpowiedniej odległości reklamy od drogi. Bezwzględnie zalecamy stosować się do tych zapisów, bowiem służby drogowe rygorystycznie to kontrolują i w przypadku stwierdzenia, że reklama stoi w pasie drogowym, mogą nakazać jej rozbiórkę.

Druga Ustawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana i reguluje zasady formalne, dotyczące budowy reklam. Najważniejszym wyznacznikiem sposobu formalnej legalizacji billboardów jest sposób ich montażu – dla reklam z fundamentami pod linią gruntu konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Dla reklam przestawnych teoretycznie wystarczy ich zgłoszenie, jednak warto się tutaj dłużej zatrzymać. “Teoretycznie” to słowo klucz – urzędowa interpretacja tych przepisów jest tak różna, że nawet te same reklamy (tej samej wielkości i budowane w identyczny sposób) są przez różne Urzędy inaczej oceniane.

Zapis ustawy w Art. 29.2 pkt. 6 mówi, iż “Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na (…) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych (…)” – odnosi się to oczywiście do sytuacji, gdy planowana reklama nie będzie posiadała trwałego połączenia z gruntem.

Na kilkaset zainstalowanych dla naszych Klientów reklam nie zdarzyło nam się dotychczas, by Inwestorzy, zachowujący odległość od drogi, mieli jakiekolwiek trudności formalne. Warto pamiętać, że zawsze istnieje możliwość legalizacji już postawionej reklamy. Ważne, by posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz dysponować oceną techniczną nośnika reklamowego. To kolejny powód, by zawsze wybierać jedynie profesjonalne i niezawodne konstrukcje reklamowe.


Zamówienie konstrukcji reklamowej

postawienie billboardu na działce

Ostatni etap inwestycji we własny billboard wiąże się poniekąd z wyborem wielkości reklamy. Można umownie uznać, że punkty te są tożsame i mogą być wykonane jednocześnie.

W Billboard-X mamy jasno sprecyzowaną misję – dzielimy się z Klientami naszym doświadczeniem i dostarczamy im najwyższej jakości konstrukcje do reklam wielkoformatowych. Pomożemy Państwu nie tylko ocenić działkę pod reklamę, ale przede wszystkim doradzimy najbardziej odpowiadający dla niej rozmiar reklamy, a następnie zbudujemy najtrwalszy billboard reklamowy. Zadbamy, aby Państwa inwestycja przyniosła założone korzyści – zagwarantujemy wieloletnią (najstarsze nasze reklamy mają ponad 10 lat i nie doznały przez ten czas żadnych uszczerbków jakościowych) eksploatację konstrukcji. Z nami postawienie reklamy na działce to pestka!

To jeszcze nie wszystko. Jeżeli na zamówionej reklamie będziecie Państwo chcieli zarabiać i wynajmować billboard na działce innym firmom, pomożemy Państwu w szybkiej komercjalizacji nośnika. Bezpłatnie.

 

Korzyści, jakie dają billboardy

Umieszczenie reklamy na własnej posesji pozwala czerpać zyski, np. z działki, której w najbliższym czasie nie planujemy wykorzystywać pod budowę domu lub do innych celów inwestycyjnych. Jeżeli posiadają Państwo własny grunt, to połowa najcięższej pracy, polegającej na poszukiwaniu działki pod reklamę, jest już za Państwem. Zawsze należy, jak wykazaliśmy powyżej, zwracać uwagę na przepisy, ale przeprowadzona czy planowana inwestycja była w pełni legalna i żeby przyniosła spodziewane, długofalowe zyski. Reklama przy drodze na terenie prywatnym stanowi na pewno dobrą inwestycję – mogą Państwo zarówno wynajmować grunt pod ów nośnik, jak i też samodzielnie w billboard reklamowy zainwestować. Przypominamy Państwu również przepisy dotyczące odległości reklam od drogi – możecie się Państwo z nimi zapoznać w artykule Odległość reklamy od drogi