Podatek od reklamy na działce

Warto pamiętać, że wobec tych, którzy posiadają baner reklamowy na prywatnej posesji w określonych sytuacjach mogą zostać naliczone różnego rodzaju daniny publiczne związane z posiadaniem reklam wolnostojących jak podatek od reklamy na posesji.

W przypadku posiadania tablicy reklamowej będącej w myśl prawa budowlanego budowlą, tj. posiadającą fundamenty trwale powiązane z gruntem, Przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości. Wartość tego podatku oblicza Gmina – stawki te są więc różne w różnych częściach kraju. Maksymalna stawka w 2020 roku wynosi 0.95zł za każdy 1mkw powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli więc planują Państwo uzyskanie pozwolenia na budowę tablicy reklamowej należy ów podatek od reklamy na działce uwzględnić w swoich kalkulacjach.

Można przyjąć, że średnioroczny podatek od nieruchomości za typowej wielkości konstrukcję reklamową wyniesie ok. 100-110zł.

Opłata reklamowa w ramach Ustawy Krajobrazowej

Jak wygląda kwestia podatków od reklam w przypadku tablic nietrwale związanych z gruntem? Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana – zastosowania mają tutaj chociażby przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774). Ustawa Krajobrazowa, bo to o niej mowa, wprowadza możliwość pobierania przez Gminy tzw. opłaty reklamowej.

Podatek od reklamy

Podatek od reklamy na posesji może zostać naliczony w sytuacji, gdy tablica reklamowa jest widoczna w przestrzeni publicznej, niezależnie czy w danym momencie eksponowana jest na niej konkretna reklama czy też nośnik stoi wolny.

W ostatnich latach coraz więcej Gmin decydowało się na wprowadzanie tzw. miejskich Uchwał Krajobrazowych, starając się uregulować rynek reklam w centrach miast. Dla reklam poza obszarami ścisłego centrum (na drogach dojazdowych, wzdłuż dróg krajowych i autostrad) zapisy te praktycznie nie mają żadnego zastosowania. Ponadto, panująca pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele Samorządów zliberalizowało podejście do kwestii opodatkowywania reklam.

Reklama, szczególnie reklama na posesji prywatnej, łączy dwie strony umowy – Najemcę i Wynajmującego (lub Dzierżawcę, Wydzierżawiającego, czasami Zamawiającego i Wykonawcę – nazewnictwo jest dowolne i zależy od umowy między Stronami). Obie strony muszą odprowadzić stosowne podatki, czy to w formie podatku od nieruchomości, czy też podatku dochodowego, VAT etc. Istotna jest tutaj cena, na którą obie strony się umawiają – cennik zwykle ustala się wcześniej, i jest on zależny od wielu czynników, jak wielkość reklamy, lokalizacja, czas emisji – zmiennych jest tutaj tak mnogo, że nie sposób ich wszystkich wymienić. W sytuacji, gdyby kwestie podatkowe sprawiały trudności, należy skontaktować się z biurem księgowym lub bezpośrednio – z Urzędem Skarbowym. Reklama na posesji prywatnej zawsze musi być legalna – warto o tym pamiętać.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszym poradnikiem: Jak postawić billboard na własnej działce?