Tablice reklamowe a bezpieczeństwo

Artykuł który Państwo czytacie został zainspirowany wieloma pytaniami, z którymi spotykamy się każdego dnia naszej działalności. Na wstępie warto zaznaczyć, iż każda konstrukcja reklamowa jest budowlą. Idąc za tą definicję należy pamiętać, że priorytetem w produkcji takich reklam, bilbordów czy tablic reklamowych jest i zawsze musi być bezpieczeństwo. Jakiekolwiek odstępstwa, półśrodki, prowizoryczne rozwiązania czy po prostu, oszczędności, mogą być tragiczne w skutkach.

Każdy z nas idąc ulicą czy jadąc samochodem po większej burzy lub wichurze może zaobserwować las leżących wzdłuż dróg billboardów czy konstrukcji reklamowych. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest bardzo prosta – zostały wyprodukowane i zamontowane bez obliczeń statycznych, bez projektów, bez wiedzy i akceptacji inżyniera. Oczywiście, w pierwszym rozliczeniu taka tablica była tańsza, ale czy dla kilku złotych oszczędności warto ryzykować zdrowie i życie przechodniów? Warto ryzykować straty finansowe po zerwaniu reklamy i uderzeniu przez nią w samochód? Nie warto. Niestety, w dalszym ciągu wiele osób nie pamięta o tym i nie myśli w takich kategoriach.

Projektowanie konstrukcji reklamowych

Jak wspomnieliśmy w artykule o budowie billboardów, każdy projekt zaczyna się na desce kreślarskiej inżyniera. Inżynier – konstruktor posiadający aktualne, potwierdzone uprawnienia konstruktorskie, dobiera takie rozwiązania techniczne aby projektowana tablica reklamowa była bezpieczna. Bierze pod uwagę lokalizację montażu, strefę wiatrową, fakt czy tablica jest odsłonięta i narażona na większe podmuchy wiatru czy też wiatr jest rozpraszany przez inne obiekty. Dobiera również odpowiednie materiały – profile o określonych parametrach, grubości ścianki czy sposób ich łączenia. Następnie planuje i projektuje obciążenie, czyli jeden z ważniejszych elementów całości. Obliczenia związane z obciążeniem, jego ilością, sposobem zbrojenia fundamentu wpływają bezpośrednio na tak ważny aspekt jakim jest bezpieczeństwo.

Efektem pracy konstruktora jest projekt techniczny tablicy czyli instrukcja dla zespołu produkcyjnego. Dokument ten posiada bardzo ważny element – podpis konstruktora, którym gwarantuje on, że zaprojektowana konstrukcja reklamowa jest bezpieczna.

Nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie

Wspomnieliśmy już wyżej, że na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać. Naszych klientów staramy się edukować w tym zakresie, wskazywać składowe części kosztów produkcji, tłumaczyć istotę wykonywania obliczeń statycznych. Cieszy, że z roku na rok spotykamy się z mniejszą liczbą pytań czy próśb o wykonanie budżetowych konstrukcji, niestety, takowe w dalszym ciągu powstają.

Zdajemy sobie sprawę, że dla każdej firmy koszty mają bardzo istotne znaczenie, dlatego doradzamy i rozmawiamy z naszymi klientami. Czasami bowiem wystarczy drobna korekta, na przykład wysokości nośnika, aby mógł on być zarówno bezpieczny jak i skuteczny.

Nasze podejście do profesjonalnej produkcji z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa skutkuje tym, że na blisko tysiąc wyprodukowanych i zamontowanych billboardów i tablic nie mieliśmy żadnego zgłoszenia gwarancyjnego. Nasze tablice stoją bezpiecznie i zarabiają dla naszych klientów każdego dnia. To jest naszą największą dumą i celem, aby poziom absolutnej bezawaryjności zachować na lata.