Reklama w czasach kryzysu

Reklama w czasach kryzysu

Kryzys. Słowo odmieniane przez wszystkie przypadki towarzyszy nam w tej nowej dla każdego z nas sytuacji.
Jak reagować? Jak dbać o własną marką w tym trudnym czasie? Jak budować strategię komunikacji z klientami? O tym, i o paru kwestiach pobocznych postaramy się opowiedzieć w poniższym wpisie.

Czasowe zastopowanie życia gospodarczego nie oznacza trwałej stagnacji – to podyktowane wyższą koniecznością działanie mające na celu dbanie o ludzkie zdrowie i życie. Z tym faktem nie ma potrzeby dyskusji – nic nikomu nie przyjdzie z prężnie działających firm w momencie gdy nasi bliscy, sąsiedzi czy współpracownicy ucierpią zdrowotnie. Czas ten należy przetrwać zgodnie z zaleceniami służb medycznych myśląc jednocześnie nad podejściem do nowej, zbliżającej się rzeczywistości.

Wydatki na reklamę w czasie kryzysu

Każdy nowożytny kryzys gospodarczy przebiega podobnie – w okresie spowolnienia firmy ograniczają zbędne (w ich przekonaniu) wydatki, tnąc najczęściej marketing i promocję. Oszczędność ta na pewno pozwala chwilowo podreperować budżet ale czy w dłuższej perspektywie ta oszczędność przyniesie wymierne korzyści?

Przytoczmy wyniki badań odnoszące się do recesji w USA z lat 1981-1982. McGraw-Hill Research przeanalizowało aż 600 przedsiębiorstw w okresie od 1980 do 1985 roku. Firmy, które w trakcie trwania recesji i bezpośrednio po niej nie ograniczyły lub nawet zwiększyły wydatki odnotowały wzrost sprzedaży w kryzysie i przez 3 lata po jego ustaniu o średnio 275%. Przedsiębiorstw których strategia przestawiła się na cięcia kosztów, w analogicznym okresie urosły o ok. 19%. Przepaść jest widoczna. Widać tu jak na dłoni (a dodajmy, że podobne badania prowadzone były w wielu innych krajach i zawsze kończyły się podobnymi konkluzjami) jak bardzo szeroko rozumiana reklama i komunikacja marketingowa są niezbędne aby nie tyle utrzymać się na rynku, ale zdobyć przewagę konkurencyjną.

Identyczne obserwacje można poczynić analizując każdy kryzys gospodarczo od zakończeniu II Wojny Światowej. Tak też będzie i tym razem.

Marketing kryzysowy – jak sobie z tym poradzić?

Wyniki badań, doświadczenia branży reklamowej ale przede wszystkim – realne doświadczenia setek tysięcy firm pokazuje, że najgorszym rozwiązaniem w okresie spowolnienia gospodarczego jest porzucenie lub ograniczenie wydatków marketingowych.
Czym takie ruchy mogą grozić? Ograniczenie komunikacji z klientem powoduje, że klient o naszej marce zapomina. Jeżeli na horyzoncie pojawi się konkurencja to jest całkiem możliwe, że z lepszym budżetem „zagospodaruje” naszego Klienta trwale i skutecznie.

Na konkurencji koniecznie trzeba zatrzymać się dłużej – w okresie spowolnienia na rynku pojawia się zwodniczy spokój. To czas, w którym następują największe przetasowania w poszczególnych segmentach rynku – jedne firmy tracą swoje pozycje rynkowe i zajmowane segmenty rynku na rzecz bardziej sprawnych (tu w znaczeniu nacisku na marketing) graczy. Nie warto przespać tego okresu, nie warto poddawać swoich wieloletnich często osiągnięć bez walki.

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie – co będzie po ustaniu pandemii? Jak zachowywać się będzie biznes i konsumenci? Zdania i przewidywania są tutaj różne, jednakże doświadczenie pokazuje że gospodarka powoli, w swoim trybie, będzie wracała na właściwe tory. Konsumenci wyjdą z domów i będą chcieli wrócić do normalności – iść do restauracji, pojechać na krótki urlop do ulubionego kurortu czy skorzystać z innych usług. Skąd będą mieli czerpać wiedzę co robić, na którym zjeździe z autostrady zjechać by smacznie zjeść w lokalnym zajeździe? Do którego hotelu pojechać? Jakie produkty kupić czy też jakich usług skorzystać?

Powrócą po krótkiej przerwie normalne, ludzkie potrzeby – nie tylko te podstawowe ale szczególnie te wyższego rzędu. Komunikacja marketingowa nie może się zatrzymać – bez tego nie powróci codzienność jaką znamy. Muszą pojawić się we właściwym momencie nie tylko marki spełniające te potrzeby ale też firmy, które będą nowe potrzeby kreować. To podstawy ekonomii i dojrzałego, biznesowego podejścia.

Reklamowa tarcza antykryzysowa

Reklama stanowić będzie w najbliższych miesiącach trzon działań wspomagających sektor MSP w powrocie na ścieżkę wzrostu. Wykorzystanie reklamy zewnętrznej pozwoli, być może nawet bardziej niż do tej pory, na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Warto uwzględnić ten fakt przy planowaniu budżetów reklamowych. Konsumenci wyjdą z domów, zmęczeni mediami cyfrowymi które teraz towarzyszą im dosłownie na każdym kroku.

Tarcza antykryzysowa jest bez wątpienia rolą Państwa – jednak w aspekcie reklamowym i marketingowym to od każdego z nas zależy, jak szybko gospodarka – nie tylko lokalna ale i ta globalna – powrócą na normalne, spokojne tory. Reklama w czasach kryzysu to ważna inwestycja, która pozwoli na obronę pozycji rynkowej.