Project Description

Klient: Polska Prowincja Zakonu Pijarów + Wydawnictwo eSPe

Projekt: Produkcja i montaż sieci tablic reklamowych

Na zlecenie Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów stworzyliśmy sieć tablic reklamowych, informujących o renowacji sanktuarium w Hebdowie. Powierzone nam zadanie polegało na zaprojektowaniu, wyprodukowaniu i zamontowaniu tablic wraz z grafiką.

Całość prac przypadła na najbardziej gorące dni lata – nie przeszkodziło to jednak naszemu zespołowi w szybkiej i sprawnej realizacji.