Skuteczność reklamy zewnętrznej – case study

O zaletach i skuteczności reklamy zewnętrznej (wielkoformatowej) pisaliśmy już dla Państwa wielokrotnie. Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować konkretny przykład, jak reklama przy autostradzie przyczyniła się do zwiększenia sprzedaży i rozpoznawalności marki jednego z naszych Klientów.

Skuteczna reklama zewnętrzna

Omawiany przykład skuteczności dotyczy reklamy przy autostradzie A2 – jeden z naszych nośników wynajęliśmy w styczniu 2019 roku firmie z branży budowlanej, specjalizującej się w budowie nowoczesnych domów pasywnych i budownictwie przemysłowym. Już po dwóch miesiącach kampanii nasz Klient zbudował portfel zamówień na cały 2019 rok – ilość kontaktów przerosła jego najśmielsze oczekiwania. Jak to możliwe?

billboard reklama

Najważniejszym parametrem każdej reklamy tranzytowej jest ilość dziennych kontaktów z reklamą. Oblicza się ją na podstawie danych od zarządcy drogi – co kilka lat odbywają się w Polsce Generalne Pomiary Ruchu. Zakładając średnie natężenie na 40 tysięcy pojazdów na dobę otrzymujemy przykładową ilość potencjalnych kontaktów z reklamą – teoretycznie naszą reklamę obejrzy ok. 40 tysięcy ludzi. Niezbędnym jest dodanie, że w większości pojazdów podróżuje więcej niż jedna osoba (kierowca) – są to pasażerowie zarówno w pojazdach osobowych jak i komunikacji zbiorowej dalekobieżnej. Sumując ze sobą wszelkie te osoby otrzymujemy znacznie większe potencjalne audytorium – dla naszego przykładu z ŚDR wynoszącym 40 tysięcy pojazdów może to być nawet 80 tysięcy potencjalnych, dziennych kontaktów z reklamą.

Kolejnym krokiem jest ujęcie miesięczne – dla naszego przykładu otrzymujemy ok. 2,4 mln możliwych kontaktów z naszą reklamą. Oczywiście – taki efekt nie jest osiągalny i nigdy nie uda się nam dotrzeć aż do tak szerokiego grona odbiorców. Pamiętajmy, że danymi odcinkami autostrad codziennie poruszają się tysiące ludzi w drodze do i z pracy – podane liczby nie są więc liczbami unikalnymi. Nie każdy kontakt z reklamą skutkuje też jej zapamiętaniem czy zanotowaniem danych kontaktowych.

Ostrożne szacunki pozwalają jednak dojść do wniosku, że w ciągu miesiąca naszą reklamę obejrzano średnio 1 mln razy. Imponujące, prawda?

Reklama wielkoformatowa jako forma komunikacji marketingowej

Wspomniany wyżej Klient zdecydował się w 2020 roku spróbować również reklamy telewizyjnej – jego spoty były emitowane kilkadziesiąt razy w różnych godzinach w jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych. Stworzony na potrzeby kampanii landingpage odnotował jedynie… 7 zapytań ofertowych.

Czy na powyższym przykładzie można dowieść, że reklama autostradowa jest lepsza od telewizyjnej? Nie, to zupełnie dwa różne kanały komunikacji – reklamy tranzytowe nie mają możliwości „wyłączenia” dla konkretnej grupy wiekowej, zawodowej tak jak możemy dobrać grupę docelową w reklamie telewizyjnej. Pozwala jednak dotrzeć z komunikatem hurtowo, do olbrzymiej ilości ludzi i powtarzać ten komunikat przez kilka tygodni czy miesięcy. Potencjalny Klient, który w marcu może nie być zainteresowany reklamowanym produktem może stać się nim zainteresowany przykładowo we wrześniu. Na tym polega skuteczność i wartość dobrze zaplanowanej reklamy przy autostradzie czy dowolnej innej drodze.