Reklama przy autostradzie, drodze krajowej

Bez wątpienia reklama przy autostradzie czy jakiejkolwiek innej drodze podobnej klasy (np. reklama na drodze krajowej) stanowi doskonałą inwestycję i sposób na dotarcie do szerokiego grona klientów. Rozwój sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce pozwala na ciągły rozwój tej formy reklamy.

Najważniejszymi atutami, przemawiającymi za sensownością takich inwestycji, jest ilość dziennych kontaktów z reklamą. Autostrada to droga, na której ruch przewyższa już prognozy, tworzone kilka lat wcześniej, jak podają aktualne dane GDDKiA. Przykładem może być natężenie ruchu na węźle Wrocław-Sośnica, które obecnie sięga 74 tysięcy pojazdów na dobę i przewyższa stan planowany na… 2030 rok i wynoszący maksymalnie 53,7 tys. pojazdów na dobę. Pozostałe odcinki autostrad w Polsce są równie popularne, szczególnie w okresie wakacyjnym oraz weekendowym. Tak prezentujące się twarde dane liczbowe potwierdzają, że reklama umieszczana wzdłuż tras szybkiego ruchu spełnia swoje zadanie i miesięczna ilość kontaktów z reklamą sięga w wielu wypadkach nawet 2-3 milionów. Robi wrażenie, prawda?

Powierzchnie reklamowe do wynajęcia, nasza oferta

Zobacz billboardy do wynajęcia »

Odległość reklamy od krawędzi drogi

Planując montaż konstrukcji reklamowej bądź tablicy reklamowej w sąsiedztwie autostrady lub drogi ekspresowej należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo oraz aktualne przepisy, regulujące umieszczanie reklam. Szczególnie warto pamiętać o ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r. , poz. 260 – obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 30 stycznia 2013 r.). Najważniejszym parametrem jest odległość najbliższej drodze krawędzi reklamy od krawędzi jezdni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odległości te prezentują się następująco:

W naszej ofercie znajdą Państwo konstrukcje do reklam wielkoformatowych – ich wielkości są tak dopasowane, by spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Powyższe odległości mogą zostać powiększone w przypadku, gdy planowana jest rozbudowa drogi, a plany te są powszechnie znane na dzień zgłaszania wniosku o uzgodnienie lokalizacji tablicy reklamowej.

Uzgodnienie usytuowania reklamy

Bardzo ważny element planowania realizacji inwestycji – uzgodnienie umiejscowienia tablicy reklamowej na terenie przyległym do pasa drogowego. Wnioskodawca winien skierować do właściwego miejscowo oddziału zarządcy drogi (GDDKiA) wniosek, w którym muszą znaleźć się następujące dane:

  • nazwa wnioskodawcy,
  • parametry techniczne konstrukcji reklamowej,
  • numer działki wraz z danymi lokalizacyjnymi,
  • umiejscowienie reklamy na mapie wraz z rozrysowanymi odległościami od krawędzi działki oraz krawędzi drogi,
  • inne załączniki, zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeśli są wymagane).

Poprawnie skierowany oraz wypełniony wniosek jest następnie procedowany przez właściwy miejscowo oddział zarządcy drogi i jeżeli zostały zachowane wszelkie wymogi, Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie możliwości usytuowania reklamy w żądanym miejscu. Wskazany dokument jest często wykorzystywany jako załącznik przy legalizacji billboardów lub jako załącznik do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.

WAŻNE:
tablice i konstrukcje reklamowe przy autostradach muszą spełniać wymagania ustawy „Prawo o ruchu drogowym” – w szczególności nie mogą imitować znaków drogowych i wprowadzać kierowców w błąd, nie mogą zawierać elementów odblaskowych ani oślepiać kierowców.

Wielkość konstrukcji reklamowej

Planując reklamy wielkoformatowe przy autostradach, nie można zapominać o doborze lokalizacji oraz wielkości, jaką będzie miała tablica reklamowa. Z racji dużych prędkości (ale i z racji opisanych powyżej ustawowych odległości od krawędzi jezdni), przy autostradach sens mają jedynie większe nośniki reklamowe – uznawanym minimum są billboardy o powierzchni ekspozycyjnej 12x3m lub konstrukcje reklamowe 12x4m. Mniejsze rozmiary reklam doskonale sprawdzają się w miastach, przy drogach niższej klasy (drogi krajowe, gminne), przy autostradach warto stawiać na rozmiar i wielki format.

Oczywiście, wielkość nośnika w pełni determinuje dana lokalizacja – bierze się wówczas pod uwagę takie parametry jak natężenie ruchu, długość najazdu, przeszkody terenowe utrudniające odbiór reklamy w trakcie przemieszczania się z prędkością dozwoloną czy ilość reklam konkurencyjnych.

Najpopularniejszymi nośnikami, które spotkamy wzdłuż polskich i europejskich dróg ekspresowych i autostrad są te o rozmiarach ekspozycyjnych 12x4m, 18x6m, 18x8m oraz 24x8m. Jak łatwo można sobie wyobrazić, jak potężna, wielkoformatowa reklama o powierzchni 192 metrów kwadratowych (24x8m) przykuwa wzrok i przynosi wymierne korzyści reklamodawcy.

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie reklamy

Najwięcej emocji i problemów przysparza najczęściej legalizacja tak dużych powierzchni reklamowych. Warto pamiętać, aby reklamy wielkoformatowe przy autostradach wpasowywały się w otoczenie i nie zaburzały jego odbioru czy nie zasłaniały ważnych bądź atrakcyjnych miejsc. Uzupełniająca przestrzeń reklama, co udowodniono, jest lepiej odbierana przez klientów niż postawiona bez ładu i składu konstrukcja.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego wskazują, iż konstrukcje reklamowe z fundamentami na linii gruntu nie wymagają pozwolenia na budowę a jedynie tzw. zgłoszenia zamiaru wykonania prac. W praktyce bywa bardzo różnie a sama interpretacja przepisów jest bardzo niejednoznaczna. Są regiony Polski gdzie w formie zgłoszenia można realizować zarówno duże jak i małe billboardy – są jednak również takie miejscowości, gdzie każdy wniosek jest odrzucany. Urząd nakazuje wówczas rozpoczęcie procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Można spodziewać się, że nowa ustawa krajobrazowa, opisana przez nas w poprzednim naszym artykule przyczyni się do jeszcze bardziej rygorystycznej interpretacji przepisów.

Naszym zdaniem, jako producenta billboardów i konstrukcji reklamowych, najwłaściwszym rozwiązaniem jest legalizacja reklam w formie pozwolenia na budowę. Inwestor uczestniczy w dłuższej i bardziej skomplikowanej procedurze, to prawda. Zyskuje jednak całkowity spokój na lata oraz urzędowe potwierdzenie zarówno bezpieczeństwa (odbiór inwestycji przez nadzór budowlany) jak i pewność, że żadne przepisy nie nakażą mu zdemontować reklamy bądź jej przebudować. Naszym klientom polecamy taki właśnie wybór, szczególnie w przypadku reklamy przy autostradach.

Podsumowanie i korzyści

Podsumowując, warto przypomnieć, że reklama zewnętrzna to prestiż i w dalszym ciągu bardzo atrakcyjna i skuteczna forma reklamy. Dobrze wykonana i zaplanowana reklama przy drodze krajowej, ekspresowej czy autostradzie potrafi przynieść bardzo duże korzyści, dlatego warto posiłkować się doświadczonymi specjalistami.

Planowanie inwestycji powinno rozpocząć się od określenia celów, które reklama ma spełniać. Następnie niezbędne jest znalezienie atrakcyjnej lokalizacji, która oprócz doskonałej widoczności będzie również zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli planują Państwo tego typu inwestycję zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, w której znajdą Państwo zarówno produkcję reklam wielkoformatowych jak i pełną gamę usług dodatkowych.