Ustawa krajobrazowa

Rynek reklamy zewnętrznej w Polsce jest regulowany przez wiele ustaw i przepisów. W ciągu ostatnich miesięcy dużą popularność zdobyła tzw. Ustawa Krajobrazowa z dnia 24 kwietnia 2015 roku. Jej celem i założeniem było takie uzupełnienie już istniejących ustaw, aby w sposób maksymalnie mocny zwiększyć kontrolę nad reklamą zewnętrzną, w szczególności uregulować ją tam, gdzie szpeciła krajobraz.

Wspomniana ustawa modyfikuje definicję reklamy, do tej pory wskazaną chociażby w Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku. Obecnie reklamą nazywamy:

reklama – umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt. 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)), ustawionym przez gminę znakiem informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej, znakiem informującym o formie ochrony zabytków lub tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.))

Nasza firma od lat postuluje zasadę, że reklama zewnętrza ma uzupełniać przestrzeń miejską i kreować ją, a nie niszczyć swoją nachalnością czy tak często spotykaną “prowizorką”. Staramy się, aby wytwarzane przez nas tablice reklamowe były zarówno bezpieczne jak i estetyczne.

Warto pamiętać, że regulacje związane z tablicami reklamowymi zawarte są w wielu innych ustawach, jak np. Ustawie Prawo Budowlane (z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami). Znajdziemy w niej przede wszystkim wskazania, że w przypadku tablic reklamowych trwale związanych z gruntem wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę a także wiele innych informacji, przydatnych przy planowaniu inwestycji w reklamę zewnętrzną.

W myśl obecnych przepisów, pozwolenia na budowę wymaga każda tablica bądź urządzenie reklamowe posiadające fundamenty betonowe pod linią gruntu, to znaczy trwale związane z gruntem. W przypadku konstrukcji obciążanych na gruncie, czyli nietrwale związanych z gruntem pozwolenie nie jest wprost wymagane. Warto jednak zwrócić uwagę, iż lokalni urzędnicy interpretują te zapisy bardzo różnie – warto więc przed podjęciem inwestycji sprawdzić we właściwym urzędzie, czy tzw. zgłoszenie konstrukcji niezwiązanej z gruntem zostanie przez dany urząd przyjęte. Nie polecamy bowiem ryzykować z instalacją urządzeń reklamowych bez wymaganych pozwoleń, gdyż kary są bardzo dotkliwe (a po wejściu w życie ustawy krajobrazowej będą jeszcze bardziej wysokie).

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze ustawy i przepisy przytoczone w naszym artykule. Pliki do pobrania posiadają format PDF.