fbpx

Baza wiedzy – reklamy wielkoformatowe

Baza wiedzy – reklamy wielkoformatowe2020-03-31T10:39:00+02:00

Poniżej publikujemy najczęściej pojawiające się w pytaniach naszych Klientów kwestie.

Kwestie prawne

Czy na postawienie reklamy potrzebne jest pozwolenie na budowę?2020-03-29T14:36:51+02:00

Temat pozwoleń na postawienie reklam jest bardzo skomplikowany i w większości opiera się na interpretacji bardzo niejednoznacznych przepisów. Generalna zasada jest następująca: wszystkie reklamy z fundamentami pod linią gruntu (reklamy trwale związane z gruntem) są w myśl prawa budowlanego budowlami, wymagają więc pozwolenia na budowę.

Oferowane przez nas konstrukcje reklamowe,  prawdziwe rusztowania reklamowe i billboardy to urządzenia nietrwale powiązane z gruntem, tj. są mocowane za pomocą dociążenia na gruncie. Tego typu reklamy nie wymagają pozwolenia na budowę, mogą wymagać jedynie zgłoszenia reklamy w odpowiednim urzędzie. Należy pamiętać, że urzędnicy zawsze mają prawo poprosić o dokonanie pełnej procedury pozwolenia na budowę. Warto sprawdzić w lokalnym urzędzie jaka wykładania przepisów jest w nim obowiązuje.

Jaka powinna być odległość reklamy od drogi?2020-03-29T15:54:19+02:00

O odległościach reklam od krawędzi jezdni mówi bezpośrednio Ustawa o drogach publicznych. Wszelkie informacje znajdą Państwo w artykule Odległość reklamy od drogi

Warto pamiętać że parametru tego należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać – zbyt bliskie umiejscowienie reklamy skutkować będzie nakazem rozbiórki a nawet karami finansowymi.
Nasi pracownicy chętnie doradzą Państwu odpowiednie rodzaje i wielkości reklam dostosowane do konkretnych typów drogi – w ofercie mamy zarówno nośniki reklamowe dedykowane trasom ekspresowym, autostradom jak i reklamy dla dróg krajowych i niższego rzędu.

Co zmienia Ustawa Krajobrazowa?2020-03-29T16:52:50+02:00

Ustawa krajobrazowa obowiązuje od 2015 roku i miała, w zamyśle, regulować rynek reklamy zewnętrznej w Polsce. Oczekiwane zarówno przez branżę reklamową jak i społeczeństwo ustawa miała zadbać o to, by usunąć z krajobrazu naszych miast i ulic szpecące płoty banery reklamowe, nachalne odblaskowe szyldy i inne tego typu nieprofesjonalne urządzenia.
Firma Billboard-X zawsze kibicowała zmianom legislacyjnym które pomogły by w walce z niebezpiecznymi, budowanymi bez żadnych obliczeń i norm budowlanych tablicami reklamowymi.

Czy reklamy można brać w leasing?2020-03-31T09:20:12+02:00

Tak, jesteśmy dumni z faktu że jesteśmy jedynym w Polsce producentem wielkoformatowych konstrukcji reklamowych który może oferować swoim Klientom finansowanie w formie leasingu. Współpracujemy w tym zakresie z liderem rynku leasingowego, firmą EFL S.A. Posiadamy status producenta, nasze konstrukcje, ich obliczenia i sposób produkcji zostały zweryfikowane w trakcie rygorystycznej procedury. Fakt ten jest najlepszym potwierdzeniem trwałości i bezpieczeństwa budowanych przez nas nośników. Więcej informacji znajdą Państwo w sekcji Leasing konstrukcji reklamowych

Projekt Montevideo – uporządkowanie reklam wzdłuż “zakopianki”2020-03-31T09:52:34+02:00

Projekt “Montevideo” czyli “widzę góry” ma w zamyśle uregulować kwestię reklam, szyldów, tablic i tabliczek reklamowych wzdłuż popularnej “zakopianki”. Billboard-X od lat edukuje Przedsiębiorców i Samorządy, starając się promować reklamy wkomponowywane w otoczenie, bezpieczne, trwałe i estetyczne. Z przygnębieniem obserwujemy wszechobecną “szyldozę” i natłok niebezpiecznych rusztowań które wyrastają wzdłuż tej najpiękniejszej w Polsce trasy. Wspieramy akcję Montevideo oferując przedsiębiorcom, którzy zdecydują się wymienić swoje nieprofesjonalne reklamy na konstrukcje reklamowe z prawdziwego zdarzenia, specjalne rabaty i upusty.

Zgłoszenie reklamy czy pozwolenie na budowę reklamy?2020-03-31T10:28:54+02:00

Kwestia ta jest bardzo skomplikowana i niejednoznaczna, często bywa również różnie interpretowana, zależnie od rejonu Polski. Najprościej rzecz ujmując reklamy nie posiadające trwałego połączenia z gruntem nie są traktowane jak budowle i możliwa jest ich legalizacja w formie zgłoszenia prac niewymagających pozwolenia na budowę. Warto pamiętać że konkretne Starostwo może posiłkować się inną interpretacją i może zażądać on Inwestora pełnego postępowania uzyskania pozwolenia na budowę.

Czym jest norma PN-77/B-02011/Az:2009?2020-03-31T10:38:11+02:00

Ten skomplikowany ciąg znaków to najważniejsza norma wg której projektuje się profesjonalne konstrukcje reklamowe. Uwzględnia ona, dzięki zmianom z 2009 roku, podział na strefy wiatrowe oraz daje konkretne współczynniki potrzebne do obliczeń konstrukcyjnych.

Uwzględnienie rzeczonej normy gwarantuje, że wyprodukowany i zainstalowany nośnik reklamowy będzie mógł być bezproblemowo eksploatowany przez wiele lat.

Kwestie techniczne

W jaki sposób mierzy się skuteczność reklamy?2020-03-31T09:27:50+02:00

Dla wielkoformatowych reklam przydrożnych skuteczność mierzy się za pomocą wskaźnika widoczności. Korzysta się tutaj najczęściej z danych GDDKiA, która co kilka lat publikuje najświeższe raporty z obłożenia ruchem konkretnych odcinków dróg w Polsce. Weźmy przykład węzła s7 w Lubniu w Małopolsce. Średni dobowy ruch wynosi tam ok. 24000 pojazdów. Reklama w tym miejscu potencjalnie dotrze więc do 24000 osób – zakładamy jednak, że w 30% pojazdów jedzie więcej niż 1 osoba z czego w kilku procentach jest to dalekobieżna komunikacja zbiorowa. W miesiącu można więc uzyskać nawet i milion potencjalnych kontaktów z reklamą.

Czy oferowane konstrukcje mogą być dwustronne?2020-03-31T08:47:08+02:00

Tak – w Billboard-X wszystkie konstrukcje reklamowe są w standardzie obustronne równoległe, tzn. posiadają profesjonalny system napinania banerów po obu stronach konstrukcji. Najważniejszym czynnikiem jest tutaj bezpieczeństwo – oba banery wzajemnie osłaniają się od wiatru, dzięki czemu tak banery jak i konstrukcja stalowa są mniej narażone na działanie trwałych sił. W przypadku gdy reklama wykorzystywana będzie jako jednostronna druga, wolna strona musi zostać zamaskowana niezadrukowanym, najprostszym banerem.

Czy rusztowanie budowlane to bezpieczne rozwiązanie reklamowe?2020-03-31T08:41:41+02:00

Zdecydowanie NIE. Rusztowania budowlane zostały zaprojektowane jako urządzenia do montażu na budowach, najczęściej bezpośrednio do ścian budynków. Nikt nigdy nie obliczał ich jako nośników wolnostojących. Najprościej porównać rusztowania z profesjonalnymi konstrukcjami reklamowymi pod kątem obciążenia: rusztowania stawiane są na gruncie i odciągane stalowymi linkami mocowanymi w gruncie zwykłymi śledzikami (tak, takimi samymi jakimi stosuje się stawiając na biwaku… namiot) – oferowane przez nas konstrukcje do reklam wielkoformatowych stabilizowane są na gruncie kilkoma lub kilkunastoma tonami obciążników. Które z urządzeń wytrzyma uderzenie wiatru podczas silniejszej burzy?

Co to jest oświetlenie autonomiczne/solarne?2020-03-29T17:35:00+02:00

Oświetleniem autonomicznym nazywamy zestawy zasilane odnawialnymi źródłami energii – siłą wiatru lub promieniami słonecznymi. Tak zasilane zestawy nie wymagają dostarczania energii elektrycznej z sieci i pozwalają na oświetlenie reklam w miejscach pozbawionych dostępu do przyłączy elektrycznych. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce Oświetlenie Billboardów

W Polskich warunkach najlepiej sprawdzają się zestawy zbierające energię poprzez panele słoneczne, jednakże w miejscach o dużych średnich siłach wiatru dodatkowa turbina wiatrowa wspomoże tempo ładowania akumulatorów.

Jakie są najpopularniejsze formaty konstrukcji reklamowych?2020-03-29T17:22:41+02:00

Wielkość reklamy powinna być dobierana pod konkretną lokalizację, np. uwzględniając rodzaj drogi i wymaganą odległość od jej krawędzi. Warto również dobierać wielkość reklamy pod kątem strefy wiatrowej w której będzie miała być ona umocowana.
Uogólniając, można wymienić:

  • reklamy miejskie: 504x238cm oraz 600x300cm;
  • tablice reklamowe dla dróg krajowych: 10m x 3m
  • tablice reklamowe dla tras ekspresowych: 12m x 4m, 12m x 5m, 12m x 6m, 15m x 5m i inne;
  • tablice reklamowe autostradowe: 18m x 6m i inne
Co to jest billboard?2020-03-29T16:29:09+02:00

Billboard to bardzo szerokie pojęcie i ma ono kilka znaczeń – najczęściej billboardem nazywamy tablicę reklamową służącą eksponowaniu danego przekazu (plakatu) reklamowego. Inna definicja każe nazywać billboardem właśnie wspomniany plakat reklamowy czyli część graficzną reklamy.
Osoby niezwiązane na co dzień z branżą reklamową używają zamiennie kilku nazw odnoszących się do tego samego. Billboard można nazywać więc tablicą reklamową, banerem, konstrukcją reklamową itp. Każde z tych wyrażeń jest prawidłowe i bywa używane zamiennie.

Warto zapamiętać, że każda tablica reklamowa składa się z trzech zasadniczych części:
– fundamentu który stabilizuje całość na gruncie (lub w gruncie dla reklam trwale powiązanych z gruntem);
– konstrukcji nośnej – czyli dokładnie tego w czym się specjalizujemy. Konstrukcja to szkielet reklamy, to na niej montuje się część graficzną i to ów szkielet musi wytrzymać potężne siły stabilizując całą tablicę;
– części graficznej – w naszym wypadku będą to banery reklamowe z nadrukowaną grafiką, jednak zależnie od rodzaju reklamy mogą to być plakaty papierowe, wycinane lub drukowane na folii itp.

Czym jest strefa wiatrowa?2020-03-29T15:21:20+02:00

Najprościej mówiąc strefa wiatrowa to określony stosownymi przepisami (ściślej PN-77/B-02011/Az1:2009) region Polski o danych parametrach obciążenia wiatrem. Do 2011 w naszym kraju mieliśmy 3 strefy, z czego Strefa II była podzielona na podstrefy 2a i 2b. Aktualnie Polska jest podzielona na 3 strefy wiatrowe:
– Strefa 1 – obejmująca głównie obszar lądowy;
– Strefa 2 – obejmująca pas nadmorski;
– Strefa 3 – obejmuje głównie południe Polski – Przedgórze Sudeckie i Pogórze Karpackie.

W ostatnich latach obserwujemy coraz więcej anomalii pogodowych, gwałtownych burz czy huraganów, które nawiedzają nasz kraj. W Billboard-X budujemy więc konstrukcje dostosowane do Strefy 2 oraz 3 dzięki temu można je bezpiecznie instalować w dowolnej części kraju.

Na jakim materiale drukowane są reklamy?2020-03-29T14:34:56+02:00

Projektowane i budowane przez nas konstrukcje reklamowe są zaplanowane do ekspozycji reklam na pełnych banerach. Nie stosujemy nieestetycznych siatek mesh.
Naszym Klientom dajemy możliwość wyboru spośród trzech rodzajów banerów: powlekanych, blockout 510g i blockout 650g. Banery powlekane to klasyczne, białe banery które dobrze sprawdzają się w mniej wietrznych lokalizacjach.

Banery serii blockout posiadają więcej atutów: są grubsze, dzięki czemu wytrzymują silniejszy napór wiatru oraz posiadają czarne plecy, które skutecznie blokują promienie słoneczne i uniemożliwiają prześwitywanie tego co znajduje się za banerem.

Na życzenie dostępne są banery blockout o większej gramaturze.

Z jakiego materiału wykonywane są profesjonalne konstrukcje reklamowe?2020-03-29T14:37:49+02:00

Głównym surowcem wykorzystywanym przez nas do budowy reklam jest atestowana stal konstrukcyjna. Od 10 lat nabywamy najwyższej jakości atestowaną stal u wiodących producentów.
Dobry materiał gwarantuje pełne bezpieczeństwo i wieloletnią, bezproblemową eksploatację tablic reklamowych.

DOSKONALE DOPASOWANE

REKLAMY AUTOSTRADOWE

Sprawdź

Najpopularniejsze formaty konstrukcji reklamowych

Zachęcamy do zapoznania się z najchętniej kupowanymi formatami konstrukcji reklamowych.

Konstrukcja 10m x 3m
Konstrukcja 12m x 4m
Konstrukcja 12m x 5m
Konstrukcja 12m x 6m
Konstrukcja 18m x 6m

Obejrzyj nasze reklamy z innej perspektywy

Go to Top